Poniedziałek, 20 maja 2019

imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira

RSS

EKONOWINY: Strażacy dostali nowy sprzęt

12.03.2019 00:00 red

26 lutego w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego. Przed siedzibą Muzeum odbyła się prezentacja pojazdów pożarniczych zakupionych w 2018 r. dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego.

W 2018 r., dzięki połączeniu potencjału i doświadczenia NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Katowicach, po raz pierwszy w historii, udało się wdrożyć wspólny, priorytetowy ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Katowicki Fundusz przekazał na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu dotacje w łącznej wysokości 5 475 554,75 zł (w tym 3 412 290,62 zł pochodzące ze środków NFOŚiGW). Dodatkowo w 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach naboru wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa śląskiego, dofinansował 226 zadań. Doposażono 227 jednostek OSP na łączną kwotą dotacji w wysokości 1 626 008,97 zł. W ramach zadania dofinansowano również zakup m.in.: aparatów ochrony dróg oddechowych, agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej. – W zakresie wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku współfinansowaliśmy 4 zadania na łączną kwotę 2,75 ml zł – mówią urzednicy z katowickiego funduszu. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach udało się doposażyć PSP w pianotwórcze środki gaśnicze oraz inne środki neutralizujące substancje niebezpieczne dla środowiska, sprzęt do usuwania szkodliwych substancji pożarowych z ubrań specjalnych oraz do przywracania podstawowych parametrów ochronnych tych ubrań, środki ochrony indywidualnej dla strażaków oraz 3 specjalistyczne pojazdy dla jednostek z Katowic, Piekar oraz Częstochowy.

(eco)

 • Numer: 11 (1395)
 • Data wydania: 12.03.19
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 9 (1393)
 • Data wydania: 26.02.19
 • Numer: 10 (1394)
 • Data wydania: 05.03.19
 • Numer: 11 (1395)
 • Data wydania: 12.03.19
 • Numer: 12 (1396)
 • Data wydania: 19.03.19
 • Numer: 13 (1397)
 • Data wydania: 26.03.19