środa, 8 kwietnia 2020

imieniny: Dionizego, Cezaryny, Radosława

RSS

Zapytaj prawnika: Czy dziecko zapłaci za dom pomocy społecznej rodzica?

08.10.2019 00:00 red.

Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny, mediator

Dotychczas odpowiedź na to pytanie zależała przede wszystkim od kryterium dochodowego dziecka. Zmiana ustawy o pomocy społecznej z 4 października uregulowała sytuację dorosłych dzieci, które w dzieciństwie były „źle” traktowane przez rodziców. Dzieci, których rodzice się nimi nie interesowali, nadużywali alkoholu, znęcali się fizycznie lub psychicznie nad rodziną. Takie dzieci w dorosłym życiu czuły sprzeciw wobec nałożonego na nie obowiązku ponoszenia opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z nowymi przepisami takie dziecko można zwolnić z opłaty częściowo lub całkowicie, na jego wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

• przebywało w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

• przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty zwalnia się ponadto całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, jeśli przedstawi:

• prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej (i oświadczy, że nie została przywrócona)

• albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.

Uwaga!

Zwolnienia powyższe obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty.

 • Numer: 41 (1424)
 • Data wydania: 08.10.19
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 39 (1422)
 • Data wydania: 24.09.19
 • Numer: 40 (1423)
 • Data wydania: 01.10.19
 • Numer: 41 (1424)
 • Data wydania: 08.10.19
 • Numer: 42 (1425)
 • Data wydania: 15.10.19
 • Numer: 43 (1426)
 • Data wydania: 22.10.19