Wtorek, 24 listopada 2020

imieniny: Emmy, Flory, Jana

RSS

Epidemia na Śląsku:

Radna apeluje o remont spichlerza, wójt rozkłada ręce

19.11.2019 00:00 red

Radna Monika Kapłanek–Grzybek z Makowa, zaniepokojona obecnym stanem stojącego we wsi spichlerza pochodzącego z XVII wieku, zwróciła się w imieniu lokalnej społeczności do wójta gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka z prośbą o wyasygnowanie pieniędzy na jego remont.

– W spichlerzu konieczna jest naprawa pokrycia dachowego, ponieważ przez uszkodzony dach wlewa się woda opadowa – napisała w piśmie. Ze względu na obecny stan obiektu, radna argumentuje, że „remont należałoby wykonać jak najszybciej, najlepiej przed sezonem zimowym 2019/2020”. Jak zaznaczyła, sygnał o potrzebie remontu wybrzmiał już podczas obchodów 130–leciu miejscowej jednostki OSP. – Mieszkańcy przedstawili kosztorys materiałów potrzebnych do wymiany dachu. Konieczne prace wykonają we własnym zakresie. Chcą ratować tak cenny zabytek. Proszę władze gminy o pomoc – apeluje ich reprezentantka w pietrowickiej radzie gminy.

Wójt Andrzej Wawrzynek podziękował radnej oraz mieszkańcom za dbałość o wizerunek tego sołectwa, oraz Gminy. – Jako wójt jestem żywo zainteresowany, aby obiekty zabytkowe takie jak wymieniony w tej interpelacji spichlerz, były przywracane do dawnej świetności, a przynajmniej zachowane w należytym stanie. Stanowią one dowody świadczące o kulturze i zwyczajach lokalnej społeczności – napisał w odpowiedzi. Zauważając, że poczynił ustalenia w tej sprawie i dowiedział się, że nieruchomość, na której znajduje się przedmiotowy spichlerz, jest własnością prywatną. Jej właścicielami są osoby zamieszkałe poza granicami kraju. Ponadto spichlerz nie jest wpisany do rejestru zbytków. – W tej sytuacji mimo zrozumienia troski mieszkańców i szczerej chęci wsparcia podejmowanych przez nich działań. Wydatkowanie środków z budżetu gminy podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki z budżetu gminy mogą być przeznaczane wyłącznie na zadania własne gminy lub na inne cele wskazane w ustawach. Gmina nie może wydawać pieniędzy publicznych niezgodnie z tymi przepisami. Nie ma podstaw prawnych do finansowania ze środków gminy budynków stanowiących własność prywatną. Wydatkowanie środków publicznych na taki cel miałoby wiec charakter bezprawny – odpisał wprost Andrzej Wawrzynek.

Wójt zaoferował jednak mieszkańcom swoją pomoc. – Reasumując powyższe, pomimo braku prawnych możliwości wsparcia finansowego przedmiotowej inicjatywy podjętej przez mieszkańców Makowa, pragnę zadeklarować wszelką możliwą pomoc niezbędną przy ewentualnym podjęciu działań przez mieszkańców – zakończył pismo.

(mad)

 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 45 (1428)
 • Data wydania: 05.11.19
 • Numer: 46 (1429)
 • Data wydania: 12.11.19
 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
 • Numer: 48 (1431)
 • Data wydania: 26.11.19
 • Numer: 49 (1432)
 • Data wydania: 03.12.19