Wtorek, 24 listopada 2020

imieniny: Emmy, Flory, Jana

RSS

Zapytaj prawnika: Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem przedmiotu z pomieszczenia?

19.11.2019 00:00 red

Odpowiada: Natalia Lewandowska-Fac radca prawny, mediator.

W praktyce chodzi najczęściej o spadnięcie jakiego przedmiotu z okna w wyniku czego osoba znajdująca się pod budynkiem doznaje szkody. Kto wówczas odpowiada – zarządca budynku, właściciel lokalu czy osoba zajmująca dane pomieszczenie? Zasadą jest, że za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. Najczęściej taka osoba ustalana jest na podstawie tytułu prawnego. Jeśli lokal zajmuje kilka osób, wówczas ich odpowiedzialność jest solidarna. Jeśli lokal jest przez właściciela wynajmowany wówczas odpowiedzialność ponosi najemca.

Uwaga:

Odpowiedzialność osoby zajmującej pomieszczenie jest wyłączona gdy szkoda powstała wskutek siły wyższej (np. zjawiska przyrodniczego takiego jak huragan) lub z wyłącznej winy poszkodowanego albo osoby trzeciej (ale tylko wówczas gdy zajmujący pomieszczenie nie ponosi za tę osobę odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec).

 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 45 (1428)
 • Data wydania: 05.11.19
 • Numer: 46 (1429)
 • Data wydania: 12.11.19
 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
 • Numer: 48 (1431)
 • Data wydania: 26.11.19
 • Numer: 49 (1432)
 • Data wydania: 03.12.19