Niedziela, 5 lipca 2020

imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny

RSS

EKONOWINY: 10 pytań do pracowników WFOŚiGW o program Czyste Powietrze cz. II

19.11.2019 00:00 red

EKONOWINY: 10 pytań do pracowników WFOŚiGW o program Czyste Powietrze cz. II

1. Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

2. Czy wieczysty użytkownik może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

3. Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inną osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być wnioskodawcą w Programie Czyste Powietrze?

Nie może, gdyż nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

4. Gdzie mogę znaleźć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej znajduje się na internetowym PORTALU BENEFICJENTA, należącym do właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. W jaki sposób złożyć wniosek?

Wersję papierową ze złożonymi podpisami wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby właściwego wojewódzkiego funduszu, lub wersję zeskanowaną ww. dokumentów przesłać elektronicznie poprzez ePUAP. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku – wypełniony plik PDF (bez podpisów) należy zamieścić w skrzynce podawczej na PORTALU BENEFICJENTA.

6. Czy wnioski będzie można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 roku. Możliwe są jedynie krótkie przerwy techniczne związane z aktualizacjami treści Programu.

7. Gdzie uzyskam pomoc w wypełnieniu wniosku?

W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej i urzędach gmin, które podpisały porozumienie dotyczące realizacji Programu Czyste Powietrze.

8. Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

9. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury i oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

10. Jaki jest czas na realizację przedsięwzięcia?

30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 45 (1428)
 • Data wydania: 05.11.19
 • Numer: 46 (1429)
 • Data wydania: 12.11.19
 • Numer: 47 (1430)
 • Data wydania: 19.11.19
 • Numer: 48 (1431)
 • Data wydania: 26.11.19
 • Numer: 49 (1432)
 • Data wydania: 03.12.19