Niedziela, 5 lipca 2020

imieniny: Karoliny, Antoniego, Filomeny

RSS

EKONOWINY: Fundusz już przyjmuje wnioski w nowym programie Czyste powietrze

26.05.2020 00:00 red

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina, że od 15 maja zaczęły obowiązywać zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Zmienia się między innymi regulamin programu oraz formularze.

– Wnioski o dofinansowanie złożone przed 15 maja będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowych, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 15 maja, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji programu – informują urzędnicy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Co się zmienia?

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja tego roku. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. – Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe – wyjaśnia Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Połączenie z gminnymi programami

Czas pandemii koronawirusa wykorzystano na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do „Czystego Powietrza”. Efektem prowadzonych prac i konsultacji było nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku, ale również zmiana programu „Czyste Powietrze”, przewidująca możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób „Czyste Powietrze” staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość tworzenia własnych programów uzupełniających finansowanie otrzymywane z „Czystego Powietrza”. W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru do „Czystego Powietrza” na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

Pomogą biedniejszym

Urzędnicy pracują rónież nad zmianami, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda sejmu. Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

To nie koniec nowości

Uproszczenie „Czystego Powietrza”, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.

(eco)

 • Numer: 21 (1464)
 • Data wydania: 26.05.20
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 19 (1462)
 • Data wydania: 12.05.20
 • Numer: 20 (1463)
 • Data wydania: 19.05.20
 • Numer: 21 (1464)
 • Data wydania: 26.05.20
 • Numer: 22 (1465)
 • Data wydania: 02.06.20
 • Numer: 23 (1466)
 • Data wydania: 09.06.20