Poniedziałek, 17 stycznia 2022

imieniny: Antoniego, Jana, Sabiniana

RSS

EKONOWINY: Śląskie liderem „Czystego Powietrza”

09.11.2021 00:00 red

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały 30 września ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”.

W rankingu na poziomie wojewódzkim najlepiej wypadło województwo śląskie. – Widać, że świadomość problemu smogu, o jakiej mówi się w Rybniku od lat, przekłada się na aktywność mieszkańców w wymianie kotłów. Również poza granicami miasta. To szczególnie istotne, ponieważ Śląsk jest regionem, w którym uchwała antysmogowa wprowadzająca zakaz użytkowania „kopciuchów” zacznie obowiązywać już za niecałe 100 dni – podkreśla lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła na stronie rankingu.

W opublikowanym rankingu Rybnik znalazł się, zajmując 23 miejsce, w pierwszej trzydziestce miast w Polsce pod względem ilości wymienionych kotłów na 1000 budynków jednorodzinnych. W dużej mierze jest to zasługa działającego w naszym mieście punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze Rybnik”, w którym rybniczanie, mierzący się z zamiarem wymiany źródła ciepła uzyskują profesjonalną i kompleksową pomoc w składaniu wniosku o dofinansowanie. – Ranking pokazuje, że wymiana kotłów idzie szybciej w tych miejscowościach, gdzie gminy aktywnie zachęcają mieszkańców do skorzystania z programu. Przykładem jest przywołany już Rybnik. Od początku funkcjonowania programu złożono tam aż ponad 3 tys. wniosków. Najwięcej w całym programie – dodaje przedstawiciel Polskiego Alarmu Smogowego w materiale podsumowującym zestawienie.

– Od początku trwania Programu Czyste Powietrze do pierwszych dni września bieżącego roku złożonych zostało 3538 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika, z czego w 3370 wniosków dotyczyło zakupu i montażu źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu – precyzuje Jacek Chołuj, główny specjalista w wydziale inwestycji, odpowiedzialny m.in. za kwestie związane z poprawą jakości powietrza w mieście.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking, przygotowany na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku, powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Program „Czyste Powietrze”, którego wartość szacuje się na ponad sto miliardów złotych, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w trzech milionach budynków jednorodzinnych. Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych.

(eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

 • Numer: 45 (1540)
 • Data wydania: 09.11.21
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 43 (1538)
 • Data wydania: 26.10.21
 • Numer: 44 (1539)
 • Data wydania: 03.11.21
 • Numer: 45 (1540)
 • Data wydania: 09.11.21
 • Numer: 46 (1541)
 • Data wydania: 16.11.21
 • Numer: 47 (1542)
 • Data wydania: 23.11.21